Menu

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดพิธ …

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่  24  มกราคม  2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ …

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายยุทธนา  รักษาชนม์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัม …

ประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ตรวจหาสารเสพติดให้กับบุคลากรตามมาตรการป้องกันและข้นหาผู้เสพยาเสพติด

            วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  แขวงทางหลวงชนบท …

ตรวจหาสารเสพติดให้กับบุคลากรตามมาตรการป้องกันและข้นหาผู้เสพยาเสพติด Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 1/2566 และการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

  วันอังคารที่ 17 มกราคม  2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ …

ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 1/2566 และการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนประจำปี พ.ศ.2566

      วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566  แขวงทางหลวงชนบทบุร …

จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้ …

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1/2566 Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  2565 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เ …

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 3/2565 Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

                        วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 …

ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 Read More »

Scroll Up Skip to content