Menu
home
>>
ขทช.บุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานรากโดยใช้ข้อมูลการเจาะสำรวจชั้นดิน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานรากโดยใช้ข้อมูลการเจาะสำรวจชั้นดิน   โครงการก่อสร้างถนนสาย  นม. 3052  แยก ทล. 304 –บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2)  อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  (พร้อมทางจักรยาน)  ณ ห้องประชุมบ้านดินวังน้ำเขียว  หมู่ 1  ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักก่อสร้างทาง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content