Menu
home
>>
(Scenic) ตัดหญ้า2ข้างทางถนนสวยงาม สายบร.4017

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสาย บร.4017  แยก ทล.2223  บ้านคูเมือง อำเภอลำปลายมาศ,คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content