Menu
home
>>
ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน การก่อสร้างคันบังคับน้ำและขุดลอกลำน้ำ เพื่อบังคับน้ำให้ไหลเข้าพื้นที่กักเก็บและแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เข้าตรวจติดตามการปฎิบัติงานก่อสร้างคันบังคับน้ำและขุดลอกลำน้ำ เพื่อบังคับน้ำให้ไหลเข้าพื้นที่กักเก็บน้ำ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นายวิทย์ วรวงค์ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ด้านบำรุงรักษาทาง)(วิศวกรโยธา) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 , นายชาญยุทธ กองเกิด วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา), 6 (ขอนแก่น), 7 (อุบลราชธานี) และ 16 (กาฬสินธุ์) ให้การต้อนรับในการตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content