Menu
home
>>
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่เข้าสำนักงานอย่างเข้มงวด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น, สวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน จัดให้มีจุดบริการใช้ เจลล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัส covid -19

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content