Menu
home
>>
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่  สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่แจกจ่ายน้ำอุปโภค ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ในสายทาง บร.2003 แยกทล.24- บ้านโคกสว่าง อ.หนองกี่,หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จำนวนน้ำ 12,000 ลิตร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค และเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Scroll Up Skip to content