Menu
home
>>
ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่   9  มิถุนายน  2563 นางสาวจารุณันท์  รชตเฉลิมโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจติดตาม     ผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายชาญยุทธ  กองเกิด  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม ชั้น  2  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

Scroll Up Skip to content