Menu
home
>>
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 4 มิถุนายน  2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์    ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่เข้าสำนักงานอย่างเข้มงวด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น,   สวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน จัดให้มีจุดบริการใช้ เลล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัส covid -19

Scroll Up Skip to content