Menu
home
>>
กิจกรรมการเดินทางอย่างปลอดภัย (Safe)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่      ได้เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนสายบร.2016  แยกทล.24  บ้านดอนอะราง    อำเภอนางรอง, ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเสาไฟฟ้าชำรุดเพราะเกิดลมพายุ จึงทำการปรับปรุงโดยการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า 1 จุด  และทำการทดสอบระบบสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง

Scroll Up Skip to content