Menu
home
>>
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์    ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่เข้าสำนักงานอย่างเข้มงวด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น, สวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน จัดให้มีจุดบริการใช้ เลล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ   เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัส covid -19

Scroll Up Skip to content