Menu
home
>>
รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.ส่วนภูมิภาค (ด้านเครื่องกล)

วันที่ 25 มีนาคม  2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์    รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนภูมิภาค) มิติที่ 2 ด้านเครื่องกล นำทีมโดย      นายโสภณวิชญ์ พิกุลสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผลงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content