Menu
home
>>
ตรวจหาสารเสพติดให้กับบุคลากรตามมาตรการป้องกันและข้นหาผู้เสพยาเสพติด
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

            วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้กับบุคลากร  ในสังกัด  ตามมาตรการป้องกันและข้นหาผู้เสพยาเสพติด ตามข้อสั่งการของการประชุม ครม. เรื่องมาตรการสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด ณ อาคารโรงซ่อมแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Scroll Up Skip to content