Menu
home
>>
ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 1/2566 และการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

  วันอังคารที่ 17 มกราคม  2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ คะเลารัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  และนำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 (นายสุวิทย์  วิจิตรโสภา) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง     เพื่อขนถ่ายสินค้า ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์   – บ้านพลวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Scroll Up Skip to content