Menu
home
>>
จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนประจำปี พ.ศ.2566
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

      วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย บร.4010  แยกทางหลวงหมายเลข 2445–บ้านบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง โดยมีนายนายวี  อ้อมนอก ตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.)  ผู้ควบงาน

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Scroll Up Skip to content