Menu
home
>>
ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 3/2565
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม  2565 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2565 โดยจัดประชุม  ผ่านระบบ Application  Zoom  และมีการเว้นระยะห่างภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์    

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Scroll Up Skip to content