Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ปรับปรุงพื้นที่และจัดเตรียมสถานที่โรงบาลสนามไอคิว เฮาส์ บุรีรัมย์

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราว (โรงพยาบาลสนามไอคิว เฮาส์ บุรีรัมย์ ขนาด 2,000 เตียง และศูนย์พักคอย ขนาด 500 เตียง) ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากโรงพยาบาลในท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ไอคิว เฮาส์ บุรีรัมย์ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Scroll Up Skip to content