Menu
home
>>
(Scenic) ตัดหญ้า 2 ข้างทางถนนสวยงาม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวด บำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง  ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสาย บร.4060 แยก ทล.2074 – บ้านตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content