การจัดประชุมโครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวง จังหวัดนำร่องแห่งแรกในประเทศไทย     พิธีเปิดใช้งานถนนสาย บร.4054     โครงการเฉลิมพระเกียรติ     กระบวนงานมาตรฐานบริการ พ.ศ. 2553     แผนผังทิศทางองค์การของกรมทางหลวงชนบท     กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและทางหลวงชนบท ประเทศเนปาล ศึกษาดูงานถนนไร้ฝุ่นจังหวัดบุรีรัมย์     พิธีเปิดโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้านแสลงพัน - บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์     การเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการถนนไร้ฝุ่น     นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ...     ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์    

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและทางหลวงชนบท ประเทศเนปาล ศึกษาดูงานถนนไร้ฝุ่นจังหวัดบุรีรัมย์

       
เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2553  สำนักวิทยบริการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ATT)  ได้นำคณะข้าราชการ
เจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและทางหลวงชนบท  แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
 
เดินทางมาศึกษาดูงาน  โครงการถนนไร้ฝุ่นของจังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งนายพจรินทร์  โพธิ์เงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบหมายให้นายวิทย์  วรวงค์  วิศวกรโยธาชำนาญการ  และคณะ  ให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปถึงภารกิจ
หน้าที่ของสำนักงานฯ  และ รายละเอียดโครงการถนนไร้ฝุ่นในจังหวัดบุรีรัมย์  ตลอดจนตอบข้อซักถาม  ซึ่งผู้ศึกษาดูงาน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  และ อส.ทช. 
ต่อจากนั้น  ได้เดินทางไปดูงานก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สาย บร.2004 แยก ทล. 24 - บ.หนองน้ำขุ่น  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
พร้อมฟังบรรยายสรุปถึงการดำเนินโครงการจากบริษัทที่ปรึกษา
สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์  นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีถนนไร้ฝุ่นสายแรกของประเทศไทย  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
ได้เดินทางมาเปิดโครงการ  เมื่อวันที่  11  ก.ค.  52  ซึ่งในปีงบประมาณ  2553  มีถนนไร้ฝุ่น  22  โครงการ รวมระยะทาง  109.751  กม.
จังหวัด: 
บุรีรัมย์