home

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เวที ถนนปลอดภัย 2559

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมสัมมนา  เวทีถนนปลอดภัย  2559  การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  โรงแรมเดอ  ศิตา  ปริ้นเซส  วันที่  21  ตุลาคม  2559   

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 17:15

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมมนา มาตรฐานงานตีเส้นจราจร

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายกลุ่มวิชาการ  ส่วนปฏิบัติการ  และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง , ประโคนชัย , หนองกี่  เข้าร่วมประชุมสัมมนามาตรฐานงานตีเส้นจราจร  เพื่อให้งานตีเส้นจราจรถูกต้องได้มาตรฐาน  ข้อกำหนดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ดีต่อผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)   วันที่  21  ตุลาคม  2559

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 17:15

ขทช. บุรีรัมย์ ร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมประกอบพิธีแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย และได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี   ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  วันที่  21  ตุลาคม  2559

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 17:15

บทช.พุทไธสง ตัดหญ้าสองข้างทาง สาย บร. 5024

                      นายสมัย  ปามุทา  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทางถนนสาย  บร.  5024  เทศบาลตำบลนาโพธิ์ – บ้านหนองบัวลอง  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท วันที่  18  ตุลาคม  2559

วันที่ : 20 ต.ค. 2559 11:00

บทช.หนองกี่ ติดตั้งราวกันอันตรายและตัดหญ้าสองข้างทาง สาย บร. 3001

นายประจวบ  รู้ปัญญา  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดตั้งราวกันอันตรายและเทคอนกรีตที่ฐาน  ตัดหญ้าสองข้างทางถนนสาย  บร.  3001 แยก  ทล.  224 – บ้านถนนหัก  อำเภอละหานทราย  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท วันที่  18  ตุลาคม  2559

วันที่ : 20 ต.ค. 2559 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์http://buriram.drr.go.th

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home