การจัดประชุมโครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวง จังหวัดนำร่องแห่งแรกในประเทศไทย     พิธีเปิดใช้งานถนนสาย บร.4054     โครงการเฉลิมพระเกียรติ     กระบวนงานมาตรฐานบริการ พ.ศ. 2553     แผนผังทิศทางองค์การของกรมทางหลวงชนบท     กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและทางหลวงชนบท ประเทศเนปาล ศึกษาดูงานถนนไร้ฝุ่นจังหวัดบุรีรัมย์     พิธีเปิดโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้านแสลงพัน - บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์     การเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการถนนไร้ฝุ่น     นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ...     ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์