home

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้นางจำนง  ปานาหะ  เจ้าหน้าที่ด้านให้บริการข้อมูลข่าวสาร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการจัดการข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙" ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕(นครราชสีมา) ผ่านระบบ Video Conference จากกรมทางหลวงชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 11:00

บทช.ประโคนชัย ซ่อมบำรุงปกติ ถนนสาย บร. ๓๐๕๖

นายประสพ  บุญอินทร์  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุง  ถนนสาย  บร.  ๓๐๕๖  แยก  ทล  ๒๑๙ – บ้านโคกกระชาย  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจร ในเส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 10:45

ขทช.บุรีรัมย์ ประชุมการจัดระเบียบผู้พักอาศัยภายในบ้านพักราชการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

     นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์,  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์(กรมน้ำ),  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ประชุมการจัดระเบียบผู้พักอาศัยภายในบ้านพักราชการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานการประชุม  เพื่อให้การพักอาศัยในบ้านพักราชการมีความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยและปลอดภัย    ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 10:45

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.

   นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานเอกลักษณ์  ทช.  กับหน่วยงานในเขตสำนักงานทางหลวงชนบทที่  ๕  (นครราชสีมา)    โดยมีนายวิศว์   รัตนโชติ วิศวกรใหญ่  กรมทางหลวงชนบท ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.  ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  วันอังคารที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙

วันที่ : 17 ส.ค. 2559 17:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒   สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  บริเวณโดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์http://buriram.drr.go.th

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home