home

ด้านการปรับปรุงผิวจราจร “ Service”

วันที่ 22 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมบำรุงปกติทางลาด ถนนสาย บร.4046 แยก ทล.2061 – บ้านบง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 22 เม.ย. 2562 16:30

กิจกรรมด้านอื่น ๆ : ปักหลักพิสูจน์ทราบเขต

วันที่ 22 เมษายน 2562แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการสำรวจและปักหลักพิสูจน์ทราบเขตทาง ถนนสาย บร.3008 แยก ทล 219.-บ้านหนองเชือกอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 22 เม.ย. 2562 16:30

ด้านการปรับปรุงผิวจราจร “ Service”

วันที่ 22 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมบำรุงปกติทางลาด ถนนสาย บร.4046 แยก ทล.2061 – บ้านบง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 22 เม.ย. 2562 16:30

กิจกรรมด้านปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 19 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง ถนนสายบร.4050 แยกทล.2166– บ้านโนนแดง       อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง  

วันที่ : 19 เม.ย. 2562 15:45

ด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม (Scenic)

วันที่ 19 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ ได้ดำเนินการงานจราจรสงเคราะห์ โดยดำเนินการปรับปรุงหลักนำโค้งและเก็บป้ายผิดกฎหมาย ถนนสายบร.4050 แยกทล.2166 – บ้านโนนแดง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์                เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางและความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  

วันที่ : 19 เม.ย. 2562 15:45

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

วันที่  18  กันยายน  2560 นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์แบบดอกสุพรรณิการ์ ต่อเบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เพื่อใช้ในพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 18 ก.ย. 2560 11:47

ข่าวทั้งหมด
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่  13  เมษายน  2562  นายวิศว์  รัตนโชติ  วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท   และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยความปลอดภัย โดยมี นายสมบูรณ์  สมบูรณ์นิรันดร์ ผส.ทช.ที่ 5, นายสำราญ  สวัสดิ์พูน รอง ผส.ทช.ที่ 5,นายวิทย์  วรวงค์  ผอ.ขทช.บร. และคณะให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการประชาชน ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง

 

วันที่ : 13 เม.ย. 2562 15:00

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุ ทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  11  เมษายน  2562  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์  ณ  หน้าโรงเรียนนางรองพิทยาคม   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ (จุดตรวจความพร้อมรถโดยสาธารณะ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 กม.120  ซึ่งเป็นจุดอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามมาตรา 777 เข้มข้นยกกำลัง 3  แบบบูรณาการหน่วยงาน 

 

วันที่ : 11 เม.ย. 2562 13:15

ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2562

วันที่  10 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำสงกรานต์ 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

 

วันที่ : 10 เม.ย. 2562 14:45

ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 10  เมษายน  2562  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีนายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธี  ณ  ห้องประชุมพนมรุ้ง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

วันที่ : 10 เม.ย. 2562 12:15

ร่วมพิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  10 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมพิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธี  ณ  พระอุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 10 เม.ย. 2562 10:45

ร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  8  เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี           นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธี  ณ  พระอุโบสถ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 08 เม.ย. 2562 22:00

ร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  6  เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมพิธีการเตรียมความพร้อมจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธี  ณ       วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 06 เม.ย. 2562 18:15

งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่  6  เมษายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมวางพานพุ่ม(ดอกไม้สด) ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นผาสุกเรื่อยมารัมย์  โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานพิธี  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ : 06 เม.ย. 2562 10:00

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปี 2562

วันที่ 5  เมษายน 2562  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 

วันที่ : 05 เม.ย. 2562 11:00

อธิบดีกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4  เมษายน 2562         นายกฤชเทพ  สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อม เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 2  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

 

วันที่ : 04 เม.ย. 2562 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

 

home