home

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง ครั้งที่ 1/2560

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง ครั้งที่ 1 / 2560  โดยมีนายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เป็นประธานการประชุม   ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  วันพุธที่  7  ธันวาคม  2559

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 14:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมบูรณาการ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. 2038

     แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมด้วย มทบ.26 หน่วย ร.23 พัน4 , ขนส่งจังหวัดและแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ได้ร่วมกันตั้งด่านชั่งน้ำหนักบรรทุก ณ บริเวณทางหลวงชนบทสาย  บร.2038  แยกทางหลวงหมายเลข  24 - บ้านขามน้อย อำเภอหนองกี่  กม.ที่ 3+200   จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงด่านชั่งน้ำหนักถาวรบนทางหลวงหมายเลข  24  ของกรมทางหลวง  เพื่อดูแลความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและเป็นการดูแลถนนในเขตความรับผิดชอบไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน  วันพุธที่ 7  ธันวาคม  2559

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 14:15

ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. 3048

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. 3048  แยก  ทล.  226 – บ้านห้วยราช  อำเภอเมือง , ห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อดูแลความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและเป็นการดูแลถนนในเขตความรับผิดชอบไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน วันที่  6  ธันวาคม  2559

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 14:15

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559”

  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559” ผ่านระบบ Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนสร้างความภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

วันที่ : 07 ธ.ค. 2559 14:15

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2560

นายวิทย์ วรวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและนายสมัย ปามุทา ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2560 ของนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (สุรินทร์ บุรีรัมย์) ของกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสุรินทร์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วันที่ : 30 พ.ย. 2559 17:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์http://buriram.drr.go.th

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home