home

ขทช.บุรีรัมย์เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมร่วมยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึก ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมร่วมยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึก ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานจัดงานวันโลกรำลึก ถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" (World Day of Remembrance for RoadTraffic Victims) ประจำปี 2558 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for RoadTraffic Victims) ประจำปี 2558 และร่วมยืนไว้อาลัยสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ  ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

วันที่ : 24 พ.ย. 2558 10:15

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางที่ใช้ปั่นเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้าย วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมปั่นจักรยานร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ปั่นสำรวจเส้นทางที่ใช้ในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 17:00

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลตูมใหญ่

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายสมัย  ปามุทา  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ณ  โรงเรียนบ้านหนองตูม  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 17:00

ขทช.บุรีรัมย์เข้าร่วม ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โครงการพระราชดำริบึงกุดใหญ่

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ  โครงการพระราชดำริบึงกุดใหญ่  ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 17:00

ขทช.บุรีรัมย์ ประชุมติดตามเร่งรัดงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ประชุมติดตามเร่งรัดงานตามนโยบายปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  มีข้าราชการแขวงทางหลวงบทบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

วันที่ : 19 พ.ย. 2558 17:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home