home

ขทช.บุรีรัมย์ ประชุมประจำเดือน กันยายน 2559

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน   2559  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน , ความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง , งานซ่อมบำรุงปกติ ,การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   ณ  ห้องประชุมชั้น  2  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  วันที่  22  กันยายน  2559

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 10:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมอบรมโครงการออกแบบและพัฒนาผิวทางแอสฟัลต์ประเภท AC Duopave

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายยุทธนา  รักษาชนม์  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ  และนายวิทกรานต์  สุดสายเนตร    ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ร่วมเข้ารับการอบรมโครงการออกแบบและพัฒนาผิวทางแอสฟัลต์ประเภท  AC  Duopave  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท  ณ  โรงแรมมารวยการ์เดนท์  กรุงเทพมหานคร   วันจันทร์ที่  19  กันยายน  2559

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 17:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วม ประชุมสัมมนา "เส้นชัย เกียรติยศ คนสร้างทาง"

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมการสัมมนา "เส้นชัยเกียรติยศ คนสร้างทาง" เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมซึ่งมีจำนวน 118 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานแห่งความภาคภูมิใจของกรม และมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท  วันที่  19  กันยายน  2559

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 17:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วม โครงการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559

นายวิทย์  วรวงค์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมด้วยอาสาสมัครทางหลวงชนบทในพื้นที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น (อส.ทช.ดีเด่น) ภายใต้แนวคิด “ก้าวผ่านครึ่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มุ่งสู่การร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป้าหมายการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนบนทางหลวงชนบท”  โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่  17  กันยายน  2559 

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 17:30

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมอบรมการใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1146

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ  เวทย์ศิริยานันท์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  และนางสาวนิศากร  ปานาหะ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ร่วมเข้ารับการอบรมการใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1146  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงขั้นตอนการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1146  และวิธีการบันทึกข้อมูลลงระบบ CRM ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1146 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันศุกร์ที่  16  กันยายน  2559

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 17:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์http://buriram.drr.go.th

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home