home

ขทช.บุรีรัมย์ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน , ความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง , งานซ่อมบำรุงปกติ , การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และมอบรางวัลสำหรับผู้ส่งภาพถนนสวยเพื่อลงปกแผนที่แผ่นพับ ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 14:30

ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ สันติสุข ๙ ดี

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายยุทธนา  รักษาชนม์  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ  สันติสุข  ๙  ดี  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  การประสานงาน  ความสมัครสมานสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   ณ  โรงแรม  เดอศิตา  ปริ้นเซส วันพุธที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 22 มิ.ย. 2559 12:45

ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. ๕๐๒๕ เทศบาลตำบลกระสัง – บ้านโนนจำปา อำเภอกระสัง , สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ลำดวน ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสาย สาย บร. ๕๐๒๕  เทศบาลตำบลกระสัง – บ้านโนนจำปา อำเภอกระสัง , สตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อดูแลความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและเป็นการดูแลถนนในเขตความรับผิดชอบไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน  วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 14:45

ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร. ๔๐๕๐ แยก ทล. ๒๑๖๖ – บ้านโนนแดง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  มอบหมายให้  นายบัญชา  บวรชาติ  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. หนองหงส์และชาวบ้าน  ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสาย บร. ๔๐๕๐ แยก ทล. ๒๑๖๖ – บ้านโนนแดง  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อดูแลความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและเป็นการดูแลถนนในเขตความรับผิดชอบไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน  วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 13 มิ.ย. 2559 15:00

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ร่วมปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ , เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  วันพฤหัสบดีที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙

วันที่ : 10 มิ.ย. 2559 17:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์http://buriram.drr.go.th

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home