home

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนชัยถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

              นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ  โดมอเนกประสงค์  สวนรมย์บุรี  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๙   

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 14:00

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดี  ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๙ 

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 14:00

ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   ถวายเป็นพระราชกุศล    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่บริเวณถนนคนเดินหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๙ 

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 13:45

ขทช.บุรีรัมย์ ประเมินผลภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

                  นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมกับ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์   การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นกรรมการการประเมินผลภาพถ่ายตามโครงการภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท   โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้รวม  ๓๑  ผลงาน  ซึ่งได้ผู้ชนะการประกวดชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  ๑  รองชนะเลิศอันดับ  ๒  เป็นที่เรียบร้อย  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 13:45

ขทช.บุรีรัมย์ รับการตรวจเอกลักษณ์ ทช.

นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  นายสมัย  ปามุทา  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง  นายประสพ  บุญอินทร์  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย  นายประจวบ  รู้ปัญญา  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมรับการตรวจเอกลักษณ์  ทช.  ประชุมตรวจติดตามประเมินผลเอกลักษณ์  ทช.  ประจำปี  ๒๕๕๙    จาก  นายวิศว์  รัตนโชติ  วิศวกรใหญ่และคณะตรวจเอกลักษณ์ ทช.  โดยเข้าตรวจที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่และสายทางในเขตความรับผิดชอบ  ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

วันที่ : 21 ก.ค. 2559 17:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์http://buriram.drr.go.th

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 11:45

logo
พิธีเปิดจุดบริการร่วใเพื่อป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐น.  นายก้องพิภพ  อารยรังศรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และได้ตั้งจุดบริการประชาชน  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี  ณ  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ที่กม.  120+200  หน้าสำนักงานบังคับคดี  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 14:45

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home