home

ร่วมประชุมแกนนำหลักด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  16 พฤศจิกายน  2561   แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมประชุมแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสรุปผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอและตำบลให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี นายจีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  ณ  ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ : 16 พ.ย. 2561 14:15

กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic) ป้ายเถื่อน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม เข้าดำเนินการเก็บป้ายผิดกฎหมายเนื่องจากป้ายรุกล้ำเขตทางและบดบังทัศนียภาพสองข้างทางเส้นทางสาย บร.4059  แยกทางหลวงหมายเลข  2074 – บ้านหนองเก้าข่า อำเภอเมือง, ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง  

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:15

กิจกรรมด้านการปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร(Service)ซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ถนนสาย บร.4032  แยกทางหลวงหมายเลข 2378 -บ้านห้วยราช อำเภอสตึก, ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์             เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:15

กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic) งานตัดหญ้า

วันที่  15  พฤศจิกายน  2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ดำเนินการด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช  บริเวณไหล่ทาง งานตัดหญ้าเส้นทางสาย บร.4059 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 –            บ้านหนองเก้าข่า อำเภอเมือง, ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:15

กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางตัดวัชพืช บริเวณไหล่ทาง ถนนสาย บร.4015 แยก ทล.2074 –บ้านโพธิ์ฮี อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 09:15

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

วันที่  18  กันยายน  2560 นายวิทย์  วรวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์แบบดอกสุพรรณิการ์ ต่อเบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เพื่อใช้ในพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 18 ก.ย. 2560 11:47

ข่าวทั้งหมด
กิจกรรมด้านการปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมบำรุงปกติทางลาด ถนนสาย บร.5030 แยก บร.5024 –บ้านดอนดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง

 

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 09:15

ร่วมรับฟังการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานครุภัณฑ์ทดสอบ

วันที่  14 พฤศจิกายน  2561  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมรับฟังการสาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานครุภัณฑ์ทดสอบ          ( เครื่องทดสอบความหนาแน่นในสนาม)  ณ อาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก        (แนวเหนือ-ใต้)  จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 15:45

ขอความร่วมมืออย่านำผลผลิตทางการเกษตรหรือสิ่งอื่นใดมาวางกองบนถนน

ในช่วงที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกมามาก ๆ และต้องการลดความชื้นของผลผลิตนั้น ๆ ในพื้นที่ชนบท มักจะพบเห็นการนำผลผลิตเหล่านั้นมาตากบนถนน ซึ่งบ่อยครั้งจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ใช้ถนน ดังนั้น สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรและขอความร่วมมืออย่านำผลผลิตทางการเกษตรหรือสิ่งอื่นใดมาวางกองบนถนน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ถนนในการสัญจร #ด้วยรักและห่วงใย

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 12:00

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนถนนในโครงข่าย

วันที่  7  พฤศจิกายน  2561   แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนถนนในโครงข่ายความรับผิดรับชอบ  ถนนสายเข้าโครงการแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ในพื้นที่  ณ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 07 พ.ย. 2561 13:30

กิจกรรมด้านการปรับปรุงผิวจราจร (Service)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร(Service)ซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ถนนสาย บร.4032  แยกทางหลวงหมายเลข 2378 –บ้านห้วยราช อำเภอสตึก, ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์             เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

 

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 16:00

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 35

วันที่  6  พฤศจิกายน  2561  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”  โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี  ณ       ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 15:45

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายเดโช  ชนะสุวรรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการตรวจ     การจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดแนวทางแผนปฏิบัติงานก่อสร้างพื้นที่ความรับผิดชอบโครงข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

 

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 12:45

กิจกรรมด้านการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง/ถนนสวยงาม (Scenic) งานตัดหญ้า

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางตัดวัชพืช บริเวณไหล่ทาง ถนนสาย บร.3005 แยก ทล.219 –บ้านหัวฝาย อำเภอสตึก, แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

 

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 14:45

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

วันที่  2  พฤศจิกายน  2561  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง)ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 (นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์) ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 13:30

ร่วมแนะนำวิธีการและหลักการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางด้วยอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1  พฤศจิกายน 2561  แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ร่วมแนะนำวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

 

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home